CHU là gì? Nghĩa của từ chu

CHU là gì?

CHU“Old Church Slavonic language” trong tiếng Anh.

CHU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CHU“Old Church Slavonic language”.

Old Church Slavonic language: Ngôn ngữ Slavonic của Nhà thờ Cổ.
mã ISO 639-2.

Giải thích ý nghĩa của CHU

CHU có nghĩa “Old Church Slavonic language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ Slavonic của Nhà thờ Cổ”.