CIA là gì? Nghĩa của từ cia

CIA là gì?

CIA“Culinary Institute of America” trong tiếng Anh.

CIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIA“Culinary Institute of America”.

Culinary Institute of America: Viện ẩm thực Hoa Kỳ.

Một số kiểu CIA viết tắt khác:

Central Intelligence Agency: Cơ quan Tình báo Trung ương.

Cairo International Airport: Sân bay quốc tế Cairo.

Giải thích ý nghĩa của CIA

CIA có nghĩa “Culinary Institute of America”, dịch sang tiếng Việt là “Viện ẩm thực Hoa Kỳ”.