CIBC là gì? Nghĩa của từ cibc

CIBC là gì?

CIBC“Canadian Imperial Bank of Commerce” trong tiếng Anh.

CIBC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIBC“Canadian Imperial Bank of Commerce”.

Canadian Imperial Bank of Commerce: Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada.

Giải thích ý nghĩa của CIBC

CIBC có nghĩa “Canadian Imperial Bank of Commerce”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada”.