CICS là gì? Nghĩa của từ cics

CICS là gì?

CICS“Customer Information Control System” trong tiếng Anh.

CICS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CICS“Customer Information Control System”.

Customer Information Control System: Hệ thống kiểm soát thông tin khách hàng.
phần mềm máy tính lớn của IBM.

Giải thích ý nghĩa của CICS

CICS có nghĩa “Customer Information Control System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống kiểm soát thông tin khách hàng”.