CIDB là gì? Nghĩa của từ cidb

CIDB là gì?

CIDB“Construction Industry Development Board” trong tiếng Anh.

CIDB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIDB“Construction Industry Development Board”.

Construction Industry Development Board: Ban phát triển ngành xây dựng.

Giải thích ý nghĩa của CIDB

CIDB có nghĩa “Construction Industry Development Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban phát triển ngành xây dựng”.