CIH là gì? Nghĩa của từ cih

CIH là gì?

CIH“Cash In Hand” trong tiếng Anh.

CIH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIH“Cash In Hand”.

Cash In Hand: Tiền mặt trong tay.
Khoản thanh toán nào đó được thực hiện một cách trực tiếp bằng tiền mặt, không cần dùng đến thẻ hay thông qua ngân hàng.

Một số kiểu CIH viết tắt khác:

City International Hospital: Bệnh viện quốc tế City.
Tên một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

CIH Bank: Ngân hàng CIH (Maroc).

Chartered Institute of Housing: Viện Nhà ở Công chứng.

Certified Industrial Hygienist: Nhà vệ sinh công nghiệp được chứng nhận.

Opel cam-in-head engine: Động cơ cam-in-head của Opel.

Giải thích ý nghĩa của CIH

CIH có nghĩa “Cash In Hand”, dịch sang tiếng Việt là “Tiền mặt trong tay”.