CIO là gì? Nghĩa của từ cio

CIO là gì?

CIO“Chief Information Officer” trong tiếng Anh.

CIO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIO“Chief Information Officer”.

Chief Information Officer: Giám đốc Thông tin.

Một số kiểu CIO viết tắt khác:

Congress of Industrial Organizations: Đại hội các tổ chức công nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của CIO

CIO có nghĩa “Chief Information Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc Thông tin”.