CIP là gì? Nghĩa của từ cip

CIP là gì?

CIP“Combat Identification Panel” trong tiếng Anh.

CIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CIP“Combat Identification Panel”.

Combat Identification Panel: Bảng nhận dạng chiến đấu.

Giải thích ý nghĩa của CIP

CIP có nghĩa “Combat Identification Panel”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng nhận dạng chiến đấu”.