CISSP là gì? Nghĩa của từ cissp

CISSP là gì?

CISSP“Certified Information Systems Security Professional” trong tiếng Anh.

CISSP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CISSP“Certified Information Systems Security Professional”.

Certified Information Systems Security Professional: Chuyên gia bảo mật hệ thống thông tin được chứng nhận.

Giải thích ý nghĩa của CISSP

CISSP có nghĩa “Certified Information Systems Security Professional”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyên gia bảo mật hệ thống thông tin được chứng nhận”.