CISV là gì? Nghĩa của từ cisv

CISV là gì?

CISV“Children's International Summer Village” trong tiếng Anh.

CISV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CISV“Children's International Summer Village”.

Children's International Summer Village: Làng hè quốc tế trẻ em.

Giải thích ý nghĩa của CISV

CISV có nghĩa “Children's International Summer Village”, dịch sang tiếng Việt là “Làng hè quốc tế trẻ em”.