CJCS là gì? Nghĩa của từ cjcs

CJCS là gì?

CJCS“Chairman of the Joint Chiefs of Staff” trong tiếng Anh.

CJCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CJCS“Chairman of the Joint Chiefs of Staff”.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff: Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Giải thích ý nghĩa của CJCS

CJCS có nghĩa “Chairman of the Joint Chiefs of Staff”, dịch sang tiếng Việt là “Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân”.