CJO là gì? Nghĩa của từ cjo

CJO là gì?

CJO“Chief of Joint Operations” trong tiếng Anh.

CJO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CJO“Chief of Joint Operations”.

Chief of Joint Operations: Giám đốc điều hành chung.

Giải thích ý nghĩa của CJO

CJO có nghĩa “Chief of Joint Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc điều hành chung”.