CKA là gì? Nghĩa của từ cka

CKA là gì?

CKA“Commonly Known As” trong tiếng Anh.

CKA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CKA“Commonly Known As”.

Commonly Known As: Thường được biết là.

Giải thích ý nghĩa của CKA

CKA có nghĩa “Commonly Known As”, dịch sang tiếng Việt là “Thường được biết là”.