CLG là gì? Nghĩa của từ clg

CLG là gì?

CLG“Chemical Looping Gasification” trong tiếng Anh.

CLG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLG“Chemical Looping Gasification”.

Chemical Looping Gasification: Khí hóa vòng lặp hóa học.

Một số kiểu CLG viết tắt khác:

Counter Logic Gaming: Trò chơi logic bộ đếm.

Company Limited by Guarantee: Công ty TNHH do Bảo lãnh.

Corporate Learning Group: Nhóm Học tập Doanh nghiệp.

Communities and Local Government: Cộng đồng và Chính quyền địa phương.

Civilian Labor Group: Nhóm lao động dân sự.

Center Landing Gear: Bánh răng hạ cánh trung tâm.

County Line Coolidge.

Chevron Lummus Global: Chevron Lummus toàn cầu.

Certified Local Government: Chính quyền địa phương được chứng nhận.

Giải thích ý nghĩa của CLG

CLG có nghĩa “Chemical Looping Gasification”, dịch sang tiếng Việt là “Khí hóa vòng lặp hóa học”.