CLOS là gì? Nghĩa của từ clos

CLOS là gì?

CLOS“Common Lisp Object System” trong tiếng Anh.

CLOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CLOS“Common Lisp Object System”.

Common Lisp Object System: Hệ thống đối tượng Lisp chung.

Một số kiểu CLOS viết tắt khác:

Command to Line-Of-Sight: Command to Line-Of-Sight.
hệ thống điều khiển tên lửa.

Giải thích ý nghĩa của CLOS

CLOS có nghĩa “Common Lisp Object System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống đối tượng Lisp chung”.