CMBR là gì? Nghĩa của từ cmbr

CMBR là gì?

CMBR“Cosmic Microwave Background Radiation” trong tiếng Anh.

CMBR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMBR“Cosmic Microwave Background Radiation”.

Cosmic Microwave Background Radiation: Bức xạ nền vi sóng vũ trụ.

Giải thích ý nghĩa của CMBR

CMBR có nghĩa “Cosmic Microwave Background Radiation”, dịch sang tiếng Việt là “Bức xạ nền vi sóng vũ trụ”.