CME là gì? Nghĩa của từ cme

CME là gì?

CME“Coronal Mass Ejection” trong tiếng Anh.

CME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CME“Coronal Mass Ejection”.

Coronal Mass Ejection: Sự tống máu khối vành.

Giải thích ý nghĩa của CME

CME có nghĩa “Coronal Mass Ejection”, dịch sang tiếng Việt là “Sự tống máu khối vành”.