CMIS là gì? Nghĩa của từ cmis

CMIS là gì?

CMIS“Content Management Interoperability Services” trong tiếng Anh.

CMIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMIS“Content Management Interoperability Services”.

Content Management Interoperability Services: Dịch vụ tương tác quản lý nội dung.

Một số kiểu CMIS viết tắt khác:

Common management information service: Dịch vụ thông tin quản lý chung.

Giải thích ý nghĩa của CMIS

CMIS có nghĩa “Content Management Interoperability Services”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ tương tác quản lý nội dung”.