CMMC là gì? Nghĩa của từ cmmc

CMMC là gì?

CMMC“Corps Materiel Management Centre” trong tiếng Anh.

CMMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMMC“Corps Materiel Management Centre”.

Corps Materiel Management Centre: Trung tâm quản lý quân đoàn.

Giải thích ý nghĩa của CMMC

CMMC có nghĩa “Corps Materiel Management Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm quản lý quân đoàn”.