CMO là gì? Nghĩa của từ cmo

CMO là gì?

CMO“Civil-Military Operations” trong tiếng Anh.

CMO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMO“Civil-Military Operations”.

Civil-Military Operations: Hoạt động quân sự-dân sự.

Giải thích ý nghĩa của CMO

CMO có nghĩa “Civil-Military Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động quân sự-dân sự”.