CMP là gì? Nghĩa của từ cmp

CMP là gì?

CMP“Certificate Management Protocol” trong tiếng Anh.

CMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMP“Certificate Management Protocol”.

Certificate Management Protocol: Giao thức quản lý chứng chỉ.
Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực mạng máy tính.

Một số kiểu CMP viết tắt khác:

Comprehensive Metabolic Panel: Bảng chuyển hóa toàn diện.

Common Maritime Picture: Bức tranh hàng hải chung.

Chemical-mechanical polishing: Đánh bóng cơ - hóa.

Chip-level multiprocessing: Xử lý đa cấp độ chip.

Giải thích ý nghĩa của CMP

CMP có nghĩa “Certificate Management Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức quản lý chứng chỉ”.