CMPD là gì? Nghĩa của từ cmpd

CMPD là gì?

CMPD“Chronic Myeloproliferative Disease” trong tiếng Anh.

CMPD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMPD“Chronic Myeloproliferative Disease”.

Chronic Myeloproliferative Disease: Bệnh tăng sinh tủy mãn tính.

Một số kiểu CMPD viết tắt khác:

Charlotte-Mecklenburg Police Department: Sở cảnh sát Charlotte-Mecklenburg.

Costa Mesa Police Department: Sở cảnh sát Costa Mesa.

Giải thích ý nghĩa của CMPD

CMPD có nghĩa “Chronic Myeloproliferative Disease”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh tăng sinh tủy mãn tính”.