CMR là gì? Nghĩa của từ cmr

CMR là gì?

CMR“Cameroon” trong tiếng Anh.

CMR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMR“Cameroon”.

Cameroon: Cameroon.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu CMR viết tắt khác:

Coaxial Main Rotors: Rotor chính đồng trục.
loại máy bay trực thăng.

Giải thích ý nghĩa của CMR

CMR có nghĩa “Cameroon”, dịch sang tiếng Việt là “Cameroon”.