CMT là gì? Nghĩa của từ cmt

CMT là gì?

CMT“Country Music Television” trong tiếng Anh.

CMT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMT“Country Music Television”.

Country Music Television: Truyền hình âm nhạc đồng quê.

Giải thích ý nghĩa của CMT

CMT có nghĩa “Country Music Television”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền hình âm nhạc đồng quê”.