CMU là gì? Nghĩa của từ cmu

CMU là gì?

CMU“Concrete Masonry Unit” trong tiếng Anh.

CMU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CMU“Concrete Masonry Unit”.

Concrete Masonry Unit: Đơn vị xây dựng bê tông.

Một số kiểu CMU viết tắt khác:

Carnegie Mellon University: Đại học Carnegie Mellon.

Central Michigan University: Đại học Central Michigan.

Giải thích ý nghĩa của CMU

CMU có nghĩa “Concrete Masonry Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị xây dựng bê tông”.