CND là gì? Nghĩa của từ cnd

CND là gì?

CND“Campaign for Nuclear Disarmament” trong tiếng Anh.

CND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CND“Campaign for Nuclear Disarmament”.

Campaign for Nuclear Disarmament: Chiến dịch Giải trừ Vũ khí Hạt nhân.

Một số kiểu CND viết tắt khác:

Computer Network Defence: Phòng thủ mạng máy tính.

Giải thích ý nghĩa của CND

CND có nghĩa “Campaign for Nuclear Disarmament”, dịch sang tiếng Việt là “Chiến dịch Giải trừ Vũ khí Hạt nhân”.