CNN là gì? Nghĩa của từ cnn

CNN là gì?

CNN“Cable News Network” trong tiếng Anh.

CNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNN“Cable News Network”.

Cable News Network: Mạng Tin tức Cáp.

Một số kiểu CNN viết tắt khác:

Cellular Nonlinear Network: Mạng phi tuyến di động.

Giải thích ý nghĩa của CNN

CNN có nghĩa “Cable News Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng Tin tức Cáp”.