CNS là gì? Nghĩa của từ cns

CNS là gì?

CNS“Central Nervous System” trong tiếng Anh.

CNS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNS“Central Nervous System”.

Central Nervous System: Hệ thống thần kinh trung ương.

Một số kiểu CNS viết tắt khác:

Color Naming System: Hệ thống đặt tên màu.

Connectedness to Nature Scale: Kết nối với quy mô tự nhiên.

Clinical Nurse Specialist: Chuyên gia y tá lâm sàng.

Giải thích ý nghĩa của CNS

CNS có nghĩa “Central Nervous System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thần kinh trung ương”.