CNY là gì? Nghĩa của từ cny

CNY là gì?

CNY“Chinese yuan renminbi” trong tiếng Anh.

CNY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CNY“Chinese yuan renminbi”.

Chinese yuan renminbi: Nhân dân tệ của Trung Quốc nhân dân tệ.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của CNY

CNY có nghĩa “Chinese yuan renminbi”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân dân tệ của Trung Quốc nhân dân tệ”.