COD là gì? Nghĩa của từ cod

COD là gì?

COD“Cash On Delivery” trong tiếng Anh.

COD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COD“Cash On Delivery”.

Cash On Delivery: Thanh toán khi giao hàng.

Một số kiểu COD viết tắt khác:

Democratic Republic of the Congo: Cộng hòa Dân chủ Congo.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của COD

COD có nghĩa “Cash On Delivery”, dịch sang tiếng Việt là “Thanh toán khi giao hàng”.