COFT là gì? Nghĩa của từ coft

COFT là gì?

COFT“Conduct Of Fire Trainer” trong tiếng Anh.

COFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COFT“Conduct Of Fire Trainer”.

Conduct Of Fire Trainer: Ứng xử của Huấn luyện viên chữa cháy.
quân đội.

Giải thích ý nghĩa của COFT

COFT có nghĩa “Conduct Of Fire Trainer”, dịch sang tiếng Việt là “Ứng xử của Huấn luyện viên chữa cháy”.