COLT là gì? Nghĩa của từ colt

COLT là gì?

COLT“Combat Observation and Lasing Team” trong tiếng Anh.

COLT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COLT“Combat Observation and Lasing Team”.

Combat Observation and Lasing Team: Đội quan sát chiến đấu và cho thuê.
quân đội.

Giải thích ý nghĩa của COLT

COLT có nghĩa “Combat Observation and Lasing Team”, dịch sang tiếng Việt là “Đội quan sát chiến đấu và cho thuê”.