CONAD là gì? Nghĩa của từ conad

CONAD là gì?

CONAD“U.S. Continental Air Defense Command” trong tiếng Anh.

CONAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CONAD“U.S. Continental Air Defense Command”.

U.S. Continental Air Defense Command: Bộ Tư lệnh Phòng không Lục địa Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của CONAD

CONAD có nghĩa “U.S. Continental Air Defense Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tư lệnh Phòng không Lục địa Hoa Kỳ”.