CONMEBOL là gì? Nghĩa của từ conmebol

CONMEBOL là gì?

CONMEBOL“Confederación Sudamericana de Fútbol or Confederação Sul-Americana de Futebol” trong tiếng Anh.

CONMEBOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CONMEBOL“Confederación Sudamericana de Fútbol or Confederação Sul-Americana de Futebol”.

Confederación Sudamericana de Fútbol or Confederação Sul-Americana de Futebol: Confederación Sudamericana de Fútbol hoặc Confederação Sul-Americana de Futebol.
tương ứng là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha cho "Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ".

Giải thích ý nghĩa của CONMEBOL

CONMEBOL có nghĩa “Confederación Sudamericana de Fútbol or Confederação Sul-Americana de Futebol”, dịch sang tiếng Việt là “Confederación Sudamericana de Fútbol hoặc Confederação Sul-Americana de Futebol”.