CONUS là gì? Nghĩa của từ conus

CONUS là gì?

CONUS“Continental United States” trong tiếng Anh.

CONUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CONUS“Continental United States”.

Continental United States: Lục địa Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của CONUS

CONUS có nghĩa “Continental United States”, dịch sang tiếng Việt là “Lục địa Hoa Kỳ”.