COP là gì? Nghĩa của từ cop

COP là gì?

COP“Coefficient Of Performance” trong tiếng Anh.

COP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COP“Coefficient Of Performance”.

Coefficient Of Performance: Hệ số hiệu suất.

Một số kiểu COP viết tắt khác:

Colombian peso: Đồng peso Colombia.
Mã tiền tệ ISO 4217.

Common Operational Picture: Hình ảnh hoạt động chung.

Computer Operating Properly: Máy tính hoạt động đúng cách.

Community Ophthalmic Physician: Bác sĩ nhãn khoa cộng đồng.

Cryptogenic Organizing Pneumonia: Viêm phổi có tổ chức do Cryptogenic.

Center Of Pressure: Trung tâm của áp lực.
Thuật ngữ liên quan đến động lực học chuyển động, được viết thành CoP.

Canada Olympic Park: Công viên Olympic Canada.

Community-Oriented Policing: Chính sách hướng tới cộng đồng.

Giải thích ý nghĩa của COP

COP có nghĩa “Coefficient Of Performance”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ số hiệu suất”.