COPD là gì? Nghĩa của từ copd

COPD là gì?

COPD“Chronic obstructive pulmonary disease” trong tiếng Anh.

COPD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COPD“Chronic obstructive pulmonary disease”.

Chronic obstructive pulmonary disease: Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Giải thích ý nghĩa của COPD

COPD có nghĩa “Chronic obstructive pulmonary disease”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính”.