CORG là gì? Nghĩa của từ corg

CORG là gì?

CORG“Combat Operations Research Group” trong tiếng Anh.

CORG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CORG“Combat Operations Research Group”.

Combat Operations Research Group: Nhóm nghiên cứu hoạt động chiến đấu.
Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của CORG

CORG có nghĩa “Combat Operations Research Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm nghiên cứu hoạt động chiến đấu”.