COSHH là gì? Nghĩa của từ coshh

COSHH là gì?

COSHH“Control Of Substances Hazardous to Health” trong tiếng Anh.

COSHH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COSHH“Control Of Substances Hazardous to Health”.

Control Of Substances Hazardous to Health: Kiểm soát các chất nguy hại cho sức khỏe.
Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của COSHH

COSHH có nghĩa “Control Of Substances Hazardous to Health”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát các chất nguy hại cho sức khỏe”.