CPCC là gì? Nghĩa của từ cpcc

CPCC là gì?

CPCC“Control Points and Compliance Criteria” trong tiếng Anh.

CPCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CPCC“Control Points and Compliance Criteria”.

Control Points and Compliance Criteria: Điểm kiểm soát và tiêu chí tuân thủ.
Tiêu chuẩn mà nhà sản xuất phải tuân thủ.

Một số kiểu CPCC viết tắt khác:

Civilian Planning and Conduct Capability: Năng lực lập kế hoạch và ứng xử dân sự.

Central Piedmont Community College: Cao đẳng cộng đồng Central Piedmont.

Giải thích ý nghĩa của CPCC

CPCC có nghĩa “Control Points and Compliance Criteria”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm kiểm soát và tiêu chí tuân thủ”.