CPDLC là gì? Nghĩa của từ cpdlc

CPDLC là gì?

CPDLC“Controller-Pilot Data Link Communications” trong tiếng Anh.

CPDLC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CPDLC“Controller-Pilot Data Link Communications”.

Controller-Pilot Data Link Communications: Truyền thông liên kết dữ liệu điều khiển – thí điểm.
Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực hàng không.

Giải thích ý nghĩa của CPDLC

CPDLC có nghĩa “Controller-Pilot Data Link Communications”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền thông liên kết dữ liệu điều khiển – thí điểm”.

Phương thức mà các bộ điều khiển không lưu có thể giao tiếp với các phi công thông qua hệ thống datalink.