CQS là gì? Nghĩa của từ cqs

CQS là gì?

CQS“Command-Query Separation” trong tiếng Anh.

CQS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CQS“Command-Query Separation”.

Command-Query Separation: Tách Lệnh-Truy vấn.

Một số kiểu CQS viết tắt khác:

Color Quality Scale: Thang chất lượng màu.

Consolidated Quotation System: Hệ thống báo giá hợp nhất.

Credit Quality Steps: Các bước chất lượng tín dụng.

Consolidated Quote System: Hệ thống báo giá hợp nhất.

Giải thích ý nghĩa của CQS

CQS có nghĩa “Command-Query Separation”, dịch sang tiếng Việt là “Tách Lệnh-Truy vấn”.