CRIT là gì? Nghĩa của từ crit

CRIT là gì?

CRIT“Critical Hit” trong tiếng Anh.

CRIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CRIT“Critical Hit”.

Critical Hit: Đòn chí mạng.
Thuật ngữ sử dụng rất nhiều trong game (trò chơi), được hiểu như một từ lóng.

Giải thích ý nghĩa của CRIT

CRIT có nghĩa “Critical Hit”, dịch sang tiếng Việt là “Đòn chí mạng”.