CSIRT là gì? Nghĩa của từ csirt

CSIRT là gì?

CSIRT“Computer Security Incident Response Team” trong tiếng Anh.

CSIRT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CSIRT“Computer Security Incident Response Team”.

Computer Security Incident Response Team: Nhóm ứng phó sự cố bảo mật máy tính.

Một số kiểu CSIRT viết tắt khác:

Cyber Security Incident Response Team: Nhóm ứng phó sự cố an ninh mạng.

Giải thích ý nghĩa của CSIRT

CSIRT có nghĩa “Computer Security Incident Response Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm ứng phó sự cố bảo mật máy tính”.