CTCT là gì? Nghĩa của từ ctct

CTCT là gì?

CTCT“Caterpillar Trimble Control Technologies” trong tiếng Anh.

CTCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTCT“Caterpillar Trimble Control Technologies”.

Caterpillar Trimble Control Technologies: Công nghệ kiểm soát sâu bướm.

Một số kiểu CTCT viết tắt khác:

City Technology Colleges Trust: Trường cao đẳng công nghệ thành phố tin cậy.

Caterpillar Trimble Controls Technology: Công nghệ điều khiển Trimble Caterpillar.

Giải thích ý nghĩa của CTCT

CTCT có nghĩa “Caterpillar Trimble Control Technologies”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ kiểm soát sâu bướm”.