CTEC là gì? Nghĩa của từ ctec

CTEC là gì?

CTEC“Certified Technical Education Centre” trong tiếng Anh.

CTEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTEC“Certified Technical Education Centre”.

Certified Technical Education Centre: Trung tâm giáo dục kỹ thuật được chứng nhận.

Một số kiểu CTEC viết tắt khác:

Can Tho Technical Economic College: Trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Cần Thơ.

Classic Tetris European Championship: Giải vô địch châu Âu Tetris cổ điển.

Commonwealth Tertiary Education Commission: Ủy ban giáo dục đại học khối thịnh vượng chung.

Career and Technical Education Center: Trung tâm giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp.

California Tax Education Council: Hội đồng giáo dục thuế California.

Giải thích ý nghĩa của CTEC

CTEC có nghĩa “Certified Technical Education Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm giáo dục kỹ thuật được chứng nhận”.