CTG là gì? Nghĩa của từ ctg

CTG là gì?

CTG“Counter-Terrorism Group” trong tiếng Anh.

CTG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTG“Counter-Terrorism Group”.

Counter-Terrorism Group: Nhóm chống khủng bố.

Một số kiểu CTG viết tắt khác:

Cardiotocography: Tim mạch.

Caretaker government: Giữ gìn đồ vật chính phủ.

Channel Technologies Group: Nhóm công nghệ kênh.

Cytosine-Thymine-Guanine.

HOYTS Cinema Technology Group: Tập đoàn công nghệ điện ảnh Hoyts.

Commerce and Trade Group: Nhóm Thương mại và Thương mại.

Core Technology Group: Nhóm công nghệ cốt lõi.

China Three Gorges Corporation: Tổng công ty Tam Hiệp Trung Quốc.

Compact Tank Gun: Súng tăng nhỏ gọn.

Combustion Turbine Generator: Máy phát điện tuabin đốt.

Center for Technology and Governance: Trung tâm Công nghệ và Quản trị.

Center Theatre Group: Nhóm kịch trung tâm.

Collision Technician Group: Nhóm kỹ thuật viên va chạm.

Center for Technology in Government: Trung tâm Công nghệ trong Chính phủ.

Channel Tunnel Group: Nhóm đường hầm kênh.

Cancer Technical Group: Nhóm kỹ thuật ung thư.

Close The Gap: Thu hẹp khoảng cách.

Computer Task Group: Nhóm tác vụ máy tính.

Capture The Ghost: Bắt bóng ma.

Commander Task Group: Nhóm đặc nhiệm chỉ huy.

Classroom Teachers Group: Nhóm giáo viên trong lớp.

Chiltern Training Group: Nhóm đào tạo Chiltern.

Combined Task Group: Nhóm tác vụ kết hợp.

Committed To Good: Cam kết tốt.

Gene Contains Trinucleotide: Gen chứa Trinucleotide.

Country Theme Group: Nhóm chủ đề đồng quê.

Giải thích ý nghĩa của CTG

CTG có nghĩa “Counter-Terrorism Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm chống khủng bố”.