CTN là gì? Nghĩa của từ ctn

CTN là gì?

CTN“Chuyển tiền nhanh” trong tiếng Việt.

CTN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTN“Chuyển tiền nhanh”.

Chuyển tiền nhanh.

Giải thích ý nghĩa của CTN

CTN có nghĩa “Chuyển tiền nhanh” trong tiếng Việt.