CUT là gì? Nghĩa của từ cut

CUT là gì?

CUT“Cell Under Test” trong tiếng Anh.

CUT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CUT“Cell Under Test”.

Cell Under Test: Ô đang kiểm tra.

Một số kiểu CUT viết tắt khác:

Cyprus University of Technology: Đại học Công nghệ Síp.

Church Universal and Triumphant: Nhà thờ Phổ quát và Chiến thắng.

Campaign for Unmetered Telecommunications: Chiến dịch cho Viễn thông không đo lường.

Carleton Ultimate Team: Đội cuối cùng của Carleton.

Giải thích ý nghĩa của CUT

CUT có nghĩa “Cell Under Test”, dịch sang tiếng Việt là “Ô đang kiểm tra”.