DAG là gì? Nghĩa của từ dag

DAG là gì?

DAG“Directed Acyclic Graph” trong tiếng Anh.

DAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DAG“Directed Acyclic Graph”.

Directed Acyclic Graph: Đồ thị Acyclic có hướng.

Một số kiểu DAG viết tắt khác:

Database Availability Group: Nhóm khả dụng của cơ sở dữ liệu.

Diacylglycerol.

Deputy Attorney General: Phó tổng chưởng lý.

Deputy Attorney-General: Phó tổng chưởng lý.

Defense Acquisition Guidebook: Sách hướng dẫn mua lại phòng thủ.

Daggett.

Digital Artists Group: Nhóm nghệ sĩ kỹ thuật số.

Development Assistance Group: Nhóm hỗ trợ phát triển.

Dyck Advisory Group: Nhóm cố vấn Dyck.

Dynamit AG.

David Adam Gillespie.

Deputy Adjutant General: Phó phụ tá Tổng.

Doll Artisan Guild: Hội nghệ nhân búp bê.

Directed Acyclic Graphs: Đồ thị Acyclic có hướng.

Defense Acquisition Guide: Hướng dẫn mua lại phòng thủ.

Deputy Advocate General: Phó tổng biện hộ.

District Age Group: Nhóm tuổi cấp huyện.

Development Action Group: Nhóm hành động phát triển.

Deputy Adjutant-General: Phó phụ tá-Tổng.

Derived Algebraic Geometry: Hình học đại số có nguồn gốc.

Disabled Avant-Garde: Người làm vườn bị khuyết tật.

Giải thích ý nghĩa của DAG

DAG có nghĩa “Directed Acyclic Graph”, dịch sang tiếng Việt là “Đồ thị Acyclic có hướng”.